آموزش‌هاي زناشويي

آموزش‌هاي د يني، آناتو ميک، فيزيولوژيک، روان‌شناختي ، بهداشتي و تربيتي در زمينه‌

بخش سيزدهم

گناهان جنسي و خيانت زناشويي

از نظر علم و دين

 

فصل اول:عواقب طبي، دنيوي، اجتماعي، خانوادگي و اخروي گناهان جنسي

گناه جنسي نتايج و عواقبي را به دنبال خواهد داشت که تاثير عميقي بر ما ميگذارد. ديدن تصاوير، فيلم ها و سايتهاي مستهجن و شهوت انگيز، يکي از انواع گناه هاي جنسي است که از روي هوس و شهوت انجام مي گيرد. عواقب ناشي از اين عمل ممکن است به راحتي از بين نرود، اما اگر پشيمان شده و توبه کنيد، خداوند شما را خواهد آمرزيد. چه تا به حال اين دسته از گناهان را انجام داده باشيد و چه خيال آن را در سر بپرورانيد، هدف ما در اين مقاله ترغيب شما به ترک اين اعمال است. براي اين منظور، در اينجا به چند نمونه از عواقب و نتايج اين گناهان اشاره مي کنيم:

گناهان جنسي جسم فرد را آلوده کرده و توانايي آن براي انجام مقاصد الهي را از بين مي برد. گناه جنسي از اين نظر مستثني است که ما آن را بر عليه جسم خود انجام ميدهيم. جسم ما معبد روح الهي است. وقتي ما از جسممان براي گناهان جنسي استفاده مي کنيم، به پاكي آن تجاوز کرده و آن معبد را ويران مي کنيم. همچنين آن افرادي که با آنها اين گناه را انجام مي دهيم را نيز آلوده مي کنيم. فقدان احترام به جسممان (و خداوند) رابطه ي ما با خدا را از بين مي برد.

ارتکاب به گناهان جنسي دژ محکمي براي شر و شيطان در زندگي فرد خواهد ساخت. وقتي ما مرتباً مرتکب گناه مي شويم، دژ محکمتري براي شيطان در زندگي خود بر پا خواهيم کرد. هرچه بيشتر تن به شهوت و هوس دهيم، کنترل آنها بر روي ما بيشتر خواهد شد، تا آنجا که ما را بنده ي خود خواهند کرد. اين دژ محکم بسيار مستحکم خواهد بود، چون جسم، روح و روان ما را درگير خود کرده است. خوشبختانه دين، راه هاي زيادي براي ويران کردن اين دژ محکم پيش پاي ما قرار داده است.

گناه جنسي پريشاني احساسي و عذاب وجدان به دنبال خواهد داشت با دنبال کردن لذتهاي  ناشي از گناه و ناديده گرفتن وجدان خود براي تشخيث خوبي از بدي، پريشاني و آشفتگي روحاني در بر خواهد داشت. هر چه بيشتر به دنبال گناه و فساد باشيد، وجدانتان کدرتر خواهد شد. يک وجدان کدر باعث مي شود که بيشتر درمعرض دروغ هاي شيطان قرار بگيريم که باعث دورتر شدن ما از خداوند يکتا مي شود. و اين مسئله به جايي ميرسد که ما ديگر کارهاي خود را گناه تلقي نخواهيم کرد و توانايي ما براي توبه و اصلاح شدن کمتر مي شود.

شهوت تنها يك لحظه است و بعدش انسان از رابطه حلال خود هم بيزار مي‌شود تا مدتي تا دوباره شهوت بيدار شود؛ چه رسد به كسي كه از راه نامشروع دست به اين اعمال بزند. در غرب هم اين وجدان گناه و عذاب آن انسان خاطي غربي را رها نمي‌كند و آن‌چه در فيلم‌ها ديده مي‌شود و دنياي سراسر متعفن غرب را رويايي نشان مي‌دهند تنها بازيگراني هستند كه مامورند چنين بازي كنند تا ذهن جوان ايراني را آلوده‌ كندد و بايد توصيه‌هاي رهبران اجتماعي و مذهبي ايران خصوصاً ولي‌فقيه دانشمند و حاكم خبير ايران آيت الله خامنه اي را در اين زمينه بسيار جدي بگيرند. تمام رهبران جهان غرق در لجن جاه و مقام هستند و هيچ يك به فكر نجات انسانيت نيستند و تنها اين مرد است كه بوي مسيح و پيامبران و مصلحان مي‌دهد.

گناه جنسي خاطره هايي ماندني ايجاد خواهد کرد. خاطره هاي روابط جنسي با کمک هورمون هاي مخصوص که طي انگيختگي هاي جنسي توليد مي شود، در مغز فرد ايجاد مي شوند. شيطان از اين خاطره ها براي محکوم کردن و نگاهداشتن فرد در اسارت شهوت استفاده مي کند. اين خاطره ها ممکن است باعث ايجاد مشکل در روابط جنسي فرد با همسر خود شود. در اينجا برخي نمونه ها آورده شده است:

·         تجربه هاي جنسي فرد با همسرش با افکار مربوط به عشق هاي قبلي و يا تصوير مستهجني که فرد مشاهده کرده است، خراب مي شود. ديدن تصاوير و فيلم هاي شهوت انگير و مستهجن نيز به اندازه ي زناي واقعي، گناه آلود و زياد آور است و خطاي آن نيز نبايد دست کم گرفته شود.

·         از شريک هاي جنسي قبلي بت خواهد ساخت؛ به خصوص وقتي در زندگي زناشويي خود با مشکل مواجه شود.

·         از عملکرد جنسي همسر خود ناراضي خواهد بود.

·         مغر او براي ارضاء شهوات خود به جاي نشان دادن عشق واقعي، به رابطه ي جنسي رو خواهد آورد.

·         اگر همسرش راضي به انجام آنچه او سابقاً در رابطه هاي جنسي خود تجربه نموده و يا در فيلم هاي مستهجن مشاهده کرده است، نشود، خشمناک و عصباني خواهد شد.

اما اگر به دين رو آوريم، توانايي براي از ياد بردن تجربيات پست را پيدا خواهيم کرد، خواهيم توانست فکر و روانمان را شستشو داده و دوباره کنترل امور زندگي خود را در دست گيريم.

گناه جنسي فرد را در معرض ابتلا به بيماري هاي مسري جنسي خواهد گذارد. بيماري هاي مسري جنسي بسياري وجود دارد که بسياري از آنها علائم بسيار ناخوشايند و نامطبوعي را به دنبال خواهند داشت. بدترين اين بيماري ها، ايدز[1]، است كه حتي منجر به مرگ و رسوايي در دنيا و آخرت نيز مي شود.

بيماريهاي آميزشي عفونت هايي هستند که معمولاً از راه مقاربت انتقال مي يابند و برخي از شايع ترين آنها عبارتند از : ( سيفليس ، سوزاک ، آتشک ، لنفوگرانوماتوز آميزشي ، گرانولوم انگونيال ، تورم غير اختصاصي مجاري ادرار و بيماري تريکوموناس ) . بيماري ديگري که در اين بخش حائز اهميت است ايدز مي باشد و آميزش جنسي يکي از راههاي انتقال اين بيماري است . بيماريهاي آميزشي خصوصاً سيفليس و سوزاک بعلت شيوع زياد و عوارض متنوع ، تهديد مهمي براي محيط خانواده و اجتماع محسوب مي شوند . بطور کلي در بعضي مناطق و کشورهاي جهان سوم ، بين 10 تا 50 درصد جمعيت فعال از نظر جنسي ، حداقل به يکي از اين بيماريها مبتلا هستند. در ايران بيماريهاي سيفليس ، سوزاک و آتشک از اهميت بيشتري برخوردارند .

ابتلا به اين بيماريها ، معمولاً از راه مقاربت يا آميزش جنسي به ويژه آميزشهاي نامشروع اتفاق مي افتد . و به اين ترتيب ، افراد فاسد با آميزشهاي نا مشروع مبتلا شده و بيماري را در خانواده منتشر مي کنند. منبع بيماري معمولاً بيماراني هستند که داراي عفونت آشکار و يا غير آشکار مي باشند و زنان مبتلا به علت نگهداري بيشتر عوامل بيماريزا در دستگاه تناسلي و وجود عفونت غير آشکار منبع خطرناکتري هستند ، در جوامع غربي ، فواحش و زنان ولگرد آماتور و شغلي منبع مهمي را تشکيل مي دهند .

گناه جنسي باعث بي بندوباري اخلاقي و انحراف جنسي خواهد شد. گناه جنسي معمولاً آتش تيز از شهوت در ذهن فرد ايجاد خواهد کرد. اگر پيوسته آن آتش را شعله ورتر کند، فرد هرچه بيشتر و بيشتر به اعماق فساد و تباهي فرو خواهد رفت. از اين وضعيت به افراط در هر نوع ناپاکي نيز اشاره مي شود که رفته رفته هوت و هوس فرد را بيشتر خواهد کرد .

 

فصل دوم: روانشناسي خيانت

در جـوامع غربي در %66 ازدواجها پديده خيانت مشاهده ميگردد.

در ازدواجـهـايـي كـه يـكـي از زوجـين دست به خيانت زده احتمال طلاق افزايش يافته است.

 %75 خيانتهاي جنسي به طلاق كشيده ميشود.

 %15 از افراي كه مرتكب خيانت جنسي شده اند همسر پيشين خود را طلاق داده و با معشوقه خود ازدواج ميكنند.

 %80 از افرادي كه به قصد ازدواج با معشوقه خود همسر پيشين خود را طلاق داده اند از كرده خود پشيمان ميگردند.

 بطور كلي 3 نوع خيانت و يا رابطه پنهاني وجود دارد:

  • رابطه عشقي
  • رابطه جنسي
  • رابطه اينترنتي

تعريف خيانت عشقي: يك رابطه پنهاني ميباشد كه در آن يك پيوند احساسي و جنسي صميمانه ميان يك فرد متاهل با فرد ديگري كه همسر قانوني وي نميباشد برقرار مي گردد.

خيانت زيان آورترين عمل در يک ارتباط است که نه تنها منجر به صدمات غير قابل جبران به طرفين مي شـود، بلـکه اعتماد و اطـميـنان کسـي كه مورد خيانت قرار گرفته شده را نيز نسبت به افراد ديـگر از بين خواهـد برد. مـعمولا نارضايتي از مسائل گوناگون در يک رابطه باعث خيانت مي شود ولي در کل هيچ عذري  براي اين عمل نکوهيده پذيرفته نيست و بايد از آن دروي نـمود. خيانت عشقي، فرقي با جنسي ندارد. اين رابطه پنهاني در ابتدا از يک صحبت کوتاه آغاز شده و به تدريح به يک رابطه عميق و شديد بدل ميگردد. در پايان نيز چيزي جز ندامت و از هم پاشيدن زندگي فرد ثمري در پي ندارد.

تعريف خيانت جنسي: يك رابطه پنهاني ميباشد كه در آن يك فرد متاهل با فرد ديگري كه همسر قانوني وي نميباشد رابطه جنسي برقرار ميكند. در اين نوع رابطه عنصر علاقه و يا وابستگي احساسي وجود ندارد.

تعريف خيانت اينترنتي: شامل گفتگو و تبادل تصاوير و مشخصات يك فرد متاهل با فرد ديگري كه همسر قانوني وي نميباشد از طريق اينترنت و چت. محتواي گفتگوها و تبادل تصاوير و مشخصات عموما در رابطه با مسايل جنسي و صميمانه ميباشد.

 

برخي از دلايل خيانت زنان

 1-فساد اخلاقي

فساد اخلاقي وعدم داشتن پاکدامني برخي اززنان باعث ميشود اين عمل ناپسند انجام گيرد.


2-خيانت شوهر

اگرچه همه زنان براي انتقام جويي از هـمسرشان به آنها خيانت نميکنند، ولي اکثرا'' احساس مي کنند حال که مورد خيـانت قرار گرفته اند آنها نيز مجاز به مقابله بـه مثـل مي باشند. برخي تصور مي کنند بايـد طعم تلخ دارويي که به آنها خورانده شده را به شوهراشان بخورانند تا متوجه اشتباه خود و آنچه که برسر همسرشان آمده بشوند. كه صد البته عملي غير منطقي و غير شرعي است.

 3-ابراز علاقه بيشتر توسط ديگري

  زنـان مـعمـولا وقـتـي مـورد وسوسه و اغواي شخص ديگري قرار ميگيرند ممکن است دچار انحراف شوند. شايد او پشيمان شود و دوباره برگردد اما به چه قيمتي؟ آيا ارزش آن را دارد؟

4-تغييرات شديد شخصيتي و رفتاري شوهر

او ديگر مانند گذشته مهربان و با محبت نيست، زود عصبانـي مي شـود، بـه هـر دليل نزاع براه مي اندازد، کمتر صحبت مي کند، بهانه جويي مـي کنـد، ايـراد مي گيـرد، بـه ظاهرش اهميت نميدهد، به همسرش اهميت نميدهد، ديگر از حرفهاي عاشقانه اش خبري نيست و همه چيز به يکباره تغيير کرده است.

 5-ديدگاه اشتباه

برخي مردان متاسفانه به همسر خود فقط بعنوان يک ''شريک جنسي'' نگاه مي کنند و از ارزشهاي ديگر زندگي مطـلـع نيــستـنـد که ايـن امـر مـوجـب ميـشود به امـور ديـگر نپرداخته و مسـير اصـلي زنــدگي را منـحرف مـي سازند و درنـتـيجه سـرشکـسـتگي و پوچگرايي را براي همسر خود به ارمغان خواهندآورد که اين نيز فکر ''نادرست'' خيانت را در او براي جبران کمبودهاي زندگيش و بدست آوردن آنچه که شوهرش ازاو دريغ نموده، تقويت خواهد کرد.

 6-عدم توجه و بي اهميتي توسط شوهر

تنها چيزي که مي توان با اطمينان کامل بيان کرد اين است که هـمـه زنـان تـشـنـه و عاشق تعريف و تمجيد توسط شوهرشان هستند بخصوص هنگاميکـه تغييري در آنها بوجود آيد. اگر او موهاي بلند و بلوند خود را کوتاه و تيره نمود و توسط شوهرش مورد توجه و تعريف قرار نگرفت بايد انتظار داشت فرد ديگري زحمت اينکار را بکشد!!!

 7-مورد غفلت واقع شدن

او احساس مي کنـد کـسي که دوسـت داشـت تمام اوقـات خود را با او بـگـذرانـد اکنون بيشتر وقتش را در محل کار و با همکاران و دوستان خود صرف ميکند، احساس تنهايي مي کند چراکه هرگاه همسر خود را مي طلبد با پاسخ منفي مواجه مي شود، بخاطر آنچه که انجام داده مورد تحسين قرار نميگيرد، احساس کمبود مينمايد چون شوهرش حداقل انتظاراتش را برآورده نمي کند.

 8-پول و وضعيت اقتصادي

با کمال تاسف برخي از زنان بدليل اينکه شوهر آنها داراي وضعيت مالي خوبي نيست و به مـقدار کافي به آنها پول پرداخت نمي کند فقط و فقط بخاطر پـول ( و نه عشق ) و برآورده شدن نيازهاي مادي خود سمت ديگري کشيده مي شوند که اين بسيار جلوه زشت و نا پسند دارد چرا که با کمي همدلي و تلاش مي توان براحتي به خواسته اي معقول مادي زندگي دست يافت.

9-ارضا نشدن جنسي

مشکل برطرف نـشدن نـياز جنـسي هـم از جمله مواردي است کـه گـاهـي توسل به پديده نکوهيـده خـيانت را در برخي زنان موجب مي شـود.

10- ماجرا جويي و حسادت

به نظر مي رسـد پـست تـرين دليـل بـراي انـجام خيـانت حس ماجرا جويي و برانگيخه شدن احساسات بر اثر حسادت نسبت بـه شـوهـران زنـان ديـگر مـيـبـاشـد. ايـن نـوع انگيزه ها معمولا در زناني که به نوعي داراي مشکلات و کمبودهـاي روانـي در زندگي مي باشند ديده شده و خوشبختانه داراي تعداد بسيار اندک است.

نتيجه: خيانت به هر صورتي که باشد و به هر دليلي که انجام گرفته باشد ناپسند و منفور است و تنها يک نتيجه در بر خواهد داشت: شرمندگي

برخي دلايل خيانت مردان

1.       از بين رفتن عشق و علاقه

افسوس كه پس از گذشت زمـان طـولانــي با هــم بـودن، بـرخــي مـردان آن عــشـق و عــلاقه و احـساساتـي را كه در ابتدا به همسرشـان داشتند، از دست ميدهند. اما اين رابطه به جزئي از وجودشان مبدل شـده. جـدايي بسيار دردناك و تاثر برانگيزاست. پس بجاي جدايي بايد چاره اي انديشيد و به زندگي شيرين در كنار هم ادامه داد.

2.       عدم جذابيت همسر

سر كردن مدت طولاني با يكديگر گاهي اوقات باعث تنبلي و سستي زنان مي‌شود. به اين معنا كه ديگر به سر و وضع خود نرسيده و جذابـيـتي نـدارد و مانـنـد گـذشته به شيفتن شوهرشان نمي‌پردازند. مرد نيز ديـگر همـسرش را زيبـا نيـافته و زنـدگي با او هيجان و لذت قديم را نخواهد داشت.

3.       اخلاق و رفتار غير قابل تحمل همسر

رفتارهاي زشـت، نــق زدنــهـاي دائـمي، نزاع‌ها‌ و مجادله‌ها‌ي فراوان دسـتور العمـل مناسبي براي ايجاد سردرد است و در تصـور برخـي مـردان ( البته به غلط )، خـيـانت بهترين راه فرار از جهنم خانه بوده و بهتر از آسپرين به درمان سـردرد كمك مي‌كنــد.

4.       بولهوسي و هوسراني

اين يك حقيقت غير قابـل انـكـار اسـت كـه مـردان هوسران توانايي نه گفتن در روابط جنسي را ندارند. گاهي ممكن است موقعيتي ايستادگي ناپذير برايشان پيـش آيد. در ايـن زمان مردان بي جنـبه و هوسـبـاز تصـور مي‌كنـنـد كـه اين موقـيت شايد ديـگر هرگز در زندگي آنها ايجاد نشود و تن به زشتي مي‌دهند.

5.       عقده‌ها‌ي جنسي

بعضي مردان مايلند بدانند كه چقدر از نظر ساير زنان جالبند و در روابط طولاني اين سوال برايشان پـيش مي‌آيد كه آيا هنـوز در جامعه جذابيتي دارند يا خير كه يافتن اين پرسش ممكن است آنها را بـراي رسـيدن بـه اهداف غير مشروعشان سوق دهد.

6.       بي خطر شمردن خيانت

برخي تصور مي‌كننـد كه اگر خيانت بكنند كسي متوجه نشده و به كسي نيز صـدمـه اي نـخـواهـد رسيـد و ايــن استـدلال را بهانـه اي بـراي انـجام عـمـل زشـت خود برمي‌شمارند. اما توجه داشته باشـيـد كه هـر قـدر مـردان به دليل عدم كنترل حيله گر تر شوند، زنان به همان اندازه شبكه جاسوسي و كنترلي خود را گسترش خواهند داد.

7.       زياده خواهي و تنوع طلبي

برخي از مردان بدليل داشتن ميل به زياده خواهي و تنوع طلبي و هيجانات كاذب و زود گذر به اين عـمل زشـت تن مي‌دهند. آنها به زن به ديده غنيمت جنسي مي‌نگرند و با وجود يك زن در زندگي، تصور مي‌كنند فرصتهاي زيادي را از دست داده اند.

8.       خيانت همسر

برخي از مردان به بي وفايي و انحراف هـمسـر خـود پـي برده و تـنـها راه آرام كـردن و فرونشاندن خشم خود را در مقابله به مثل مي‌يابند كه صد البته عملي غير منطقي و غير شرعي است.

9.       عدم رقبت همسر به داشتن روابط با شوهر خود

برخي از زنان در روابط زناشويي با شوهر خود ممكن است تمايل به اين روابط را از دست داده و يا كمتر به اين موضوع اهمـيت دهـنـد كه ايـن امـر مـمـكن اسـت باعـث فشارهاي رواني و جسماني به مرد شده و منجر به كج روي او گردد.

10.    فيلم‌ها سوپر و سکسي و شبکه‌هاي ماهواره‌اي

آثار ويرانگر اين محصولات که از هر کراک و شيشه و حشيشي براي دين و دنيا و خانواده ما بدتر شايد باشند در اوايل جزوه و نيز در همين بخش بررسي شده است.

 

نتيجه: خيانت در زندگي امري نكوهيده و ضد اخلاقي است كه اثرات زيان بار آن قطعا دير يا زود گريبان‌گير فرد خواهد شد. بنابراين چنانچه مشكلي در روابط وجود دارد بايد با ديد باز به آنها نگريست و با انديشه و تدبير سعي در حل آنها نمود. البته تجديد همسر براي مرد يک امر خلاف شرع نيست و نامش خيانت نمي‌باشد گرچه شرع به اين کار دستور هم نداده و بلکه به طرقي مانع آن هم شده است اما بالاخره راهکاري است که در صورت نياز به شوهر و کمبود آن استفاده مي‌شود و احکام خدا صلاح کل جامعه و همه را در نظر دارد نه منفعت شخصي ما را که مي‌خواهيم همه فداي ما شوند.

  فصل سوم: آثار و مشخصات رابطه جنسي سالم و نا سالم

چگونه يک رابطه جنسي سالم و نا سالم را از هم تشخيص دهيم :

رابطه جنسي ناسالم

رابطه جنسي سالم

يک انرژي غير قابل کنترل است

يک اجبار و تحميل است

يک اعتياد است

محدوديتي ندارد

به شما هويتي دو گانه مي بخشد

احساس شرمساري به شما مي دهد

آسيب رسان و زيان بار است

تهي از عشق است

دوگانگي و انجام دادن فردي است

بي نياز از گفتگو است

استرس زاست

امري مخفيانه و سري است

بهره کشي و استثمار است

منفعت يک سويه دارد

سرد و غير صميمي است

غير مسئولانه است

خطر آفرين است

لذتي است صرفا جسماني

تنزل دهنده سطح سلامتي

يک انرژي قابل کنترل است

يک انتخاب آزادانه است

يک سائق طبيعي است

داراي محدوديت است

سبب تحکيم و تثبيت هويت شما ميگردد

عزت نفس شما را افزايش مي دهد

شفا بخش و نيرو بخش است

آميخته با عشق است

يگانگي و سهيم شدن است

نيازمند ارتباط و گفتگو است

آرامش بخش و تسکين دهنده است

امري خصوصي است

آميخته با احترام است

دو جانبه است

صميمانه است

مسئولانه است

ايمن است

لذت جسمي ، روحي و معنوي است

ارتقا دهنده سطح سلامتي جسمي

 

 

فصل چهارم:  آثار روان‌شناختي وحکم فقهي ديدن فيلم و عکس هاي سکسي

در نگاه به فيلمهاي پورنو علاوه بر عوارض رواني فراوان، پس از يك تحريك ابتدايي اولين جوانه مشكلات آن‌ها در مقايسه زيبايي و حتي آلت خود و همسر خود با بازيگران اين فيلم ها ظاهر مي‌شود و حال آن كه زيبايي و صافي پوست آنان به خاطر نورپردازي شيطاني و كارهاي ديجيتال بر روي فيلم است و آلت آن‌ها هم علاوه بر انتخاب از بين استثناها با جراحيها و نيز تكنيكهاي خاص فيلم برداري به اشكال زيباتر از آن كه هستند در مي‌آيد. اينها مسائلي است كه خود غربيها در تحليل اين فيلمها مي‌گويند. حديث است كه جهنم پيچيده شده با شهوات و امام علي فرمود اي بسا لذت لحظه‌اي كه حزن و ندامت فراوان در پي آورد.

اين افراد خيلي زود متوجه تاثير نامطلوب اين برنامه هاي ضبط شده ويدئويي روي کودکان و  نوجوانان خانواده و بر هم خوردن توازن ارتباطي بزرگسالان خانواده و حتي همسران شده و سعي مي‌كنند اين عادت ناپسند را ترک ‌كنند؛ اما واقعاً دشوار است؛ عين اعتياد، طبيعت ثانويه افراد مي‌شود. بد نيست بدانيم که تماشاي فيلم هاي مستهجن و حاوي سکس عريان حتي در کشورهاي اروپائي و در امريکا هم عملي زشت و حاکي از بيماري فرد تماشا کننده تلقي مي شود؛ البته در كتابها و مقالات و ملأ عام اينطور مي‌گويند اما در خلوتها هرگز از اين باتلاقي كه به دست خود درست كرده‌اند رهايي ندارند. پس اگر اينطور است اين‌همه فيلم مبتذل را چه كسي مصرف مي‌كند؟!

 استفتائات

از مقام معظم رهبري و آيت الله فاضل لنكراني

پرسش:

آيا ديدن cd هاي غير مجاز و... كه احياناً انسان با آن مواجه مي شود اگر موجب شهوت نشود آيا مجاز است ؟

پاسخ:

مراجع تقليد نگاه كردن به عكس و فيلم نامحرم (نه عورت كه در فيلم هاي سكسي نمايش مي‌دهند و تماشاي آن‌ها مطلقا حرام است)به شروط ذيل راجايز مي دانند :

1- مسلمان و ناشناس بودن صاحب عكس يا فيلم

2- بقصد لذت وكاميابي جنسي نباشد .

3- احتمال ورود به مفاسد اجتماعي منتقي باشد .

فلذا مشاهده برنامه اي كه بقصد لذت وكاميابي هاي جنسي نبوده واطمينان از عدم ورود به مفسده دارد وصاحب چهره وسيما را نيز درصورت مسلمان بودن _ نشناسد مانعي ندارد . لكن غالباً ديدار تصاوير مستهجن تاثير گذار بوده وموجب انحراف وتحريك شهوت وحالت ريبه ويا لااقل زائل نمودن حال توجه به خدا و موجب غفلت است .

استفتائات مقام معظم رهبري، س 228: دانشجويان رشته پزشكي در خلال تحصيل، عكسها و فيلمهاي مختلفي را از اعضاي تناسلي بدن به قصد آموزش مي‌بينند، آيا اين عمل جايز است يا خير؟ ديدن عورت غير مماثل چه حكمي دارد؟

ج: نگاه كردن به فيلمها و تصاوير في نفسه اشكال ندارد به شرط اينكه به قصد لذت نبوده و خوف ارتكاب حرام هم وجود نداشته باسد. آنچه حرام است نگاه به بدن غير مماثل و لمس آن است و نگاه به فيلم يا عكس عورت ديگران هم خالي از اشكال نيست. (اجوبه الاستفتائات، مقام معظم رهبري)

پرسش:

ديدن فيلمهاي مستهجن خارجي و يا ايراني همراه با همسر براي تحريك شدن چه حكمي دارد ؟

پاسخ:

نگاه به فيلم هاي سكسي و مستهجن غالبا" موجب تحريك شهوت است و لذا تماشاي اين گونه فيلم ها جايز نيست و  فرقي در اين حكم بين فيلم هاي خارجي و ايراني و بين اينكه بيننده با همسر يا ديگري باشد نيست. (ر.ك به س 1200 و 1201 اجوبه الاستفتائات چاپ جديد)

پرسش:

ديدن عكس يا فيلم زنان عريان براي يك زن حرام است يا نه؟ براي مردان چطور آيا ديدن عكس زنان عريان براي مردان حرام است؟ ديدن عكس يا فيلم مردان عريان براي زنان و مردان چه حكمي دارد؟در مورد دروس و فيلمهاي آموزشي پزشكي در دانشگاه چطور بايد عمل كرد؟آيا در مورد مسائل پزشكي نيز حرام است ؟

پاسخ:

نگاه به عكس و فيلم هاي سكسي و مستهجن غالبا" موجب تحريك شهوت و مقدمه ارتكاب گناه است و لذا تماشاي عكس و فيلم‏هاي محرك شهوت جنسي جايز نيست ، در اين حكم فرقي بين بيننده زن و مرد نيست. و براي آموزش پزشكي نگاه به آن بدون قصد لذت اشكال ندارد (استفتا از دفتر آيت الله بهجت).

نگاه كردن به فيلم هايي كه باعث تهييج شهوت مي شود، چه سوپر باشد و چه غير آن، چه ويدئويي باشد يا غير آن حرام است.( آيت الله فاضل،‌ جامع المسائل، ج1، ص 252 و 253)

 استفتائات

از آيت الله مکارم شيرازي

 http://persian.makarem.ir/estefta/?mit=651

 آموزش مسائل جنسي

با توجّه به معضلات کنوني اجتماع، که بعضاً نتيجه عدم آگاهي صحيح جوانان از مسائل جنسي است، آيا آموزش مسائل جنسي را در جامعه، براي پيشگيري از بيماري هاي واگيردار، با رعايت حريم خانواده، و با توجّه به سنّ نوجوانان و جوانان، و با استفاده از متون آموزشي مناسب، مجاز مي دانيد؟

تجربه نشان داده که آموزش مسائل جنسي به سبک غربي، که فعلا مطرح است، مفاسد زيادي در بر دارد، و در بسياري از اوقات نتيجه معکوس مي دهد.

حکم عمل ساکينگ

حکم عمل ساکينگ (مکيدن آلت توسط همسر) چه ميباشد؟

زن و شوهر مي توانند هر گونه لذتي از يکديگر ببرند ولي شايسته است از کارهايي که با کرامت انساني سازگار نيست اجتناب ورزند.

 استفاده از فيلمها و مقالات نامشروع براي آموزش روابط جنسي

ايا استفاده از فيلمهاي ومقالات نامشروع براي آموزش روابط جنسي جايزاست

جايز نيست و در درازمدت آثار نامطلوبي دارد.

2- حکم وطي در دبر زوجه

لطفا بفرماييد وطي در دبر زن چه حکمي دارد و چرا اکثراً نهي مي کنند آيا اشکال پزشکي دارد و آيا در موقع غير ايام حيض فقط اشکال دارد يا مواقع ديگر هم اشکال دارد؟

اين کار بدون رضايت زوجه حرام و با رضايت وي کراهت شديد دارد و اشکال پزشکي آن قابل انکار نيست و تکرار آن سبب نوعي انحراف جنسي مي شود.

3- استفاده از اسپري جنسي

آيا استفاده از اسپري جنسي براي مردان جايز است؟

در صورتي که ضرر خاصي نداشته باشد اشکالي ندارد ولي در طولاني مدت ضررهايي در پي خواهد داشت.

استفاده از آلت مصنوعي در روابط زناشويي

آيا استفاده از آلت مصنوعي در روابط زناشويي زوجين، مشروع است؟

*       در صورتيکه ضرر خاصي نداشته باشد حرام نيست هر چند بهتر ترک آن است.        

 


[1] . از زمان آلوده شدن بدن به HIV تا بروز ايدز ممکن است ۶ ماه تا ده سال و يا بيش‌تر طول بکشد در اين مدت گرچه فرد به ظاهر سالم به نظر مي‌رسد، اما ناقل بيماري است و مي‌تواند افراد ديگر را آلوده کند. AIDS مخفف عبارت «نشانگان نقص ايمني اکتسابي» به زبان انگليسي است. بر اثر تخريب ياخته‌هاي دستگاه ايمني بدن ناشي از اچ آي وي، برخي بيماريها و عفونتها فرصت مبتلاء کردن انسان را پيدا مي‌کنند که موجب نشانه‌ها و علائم متنوعي در بدن مي‌شود. برخي از اين نشانه‌ها اولين بار در سال ۱۹۸۱ ميلادي در افراد بالغ جواني ديده شد که دچار نقص‌هاي ايمني مادرزادي نبودند و اين تعجب پزشکان را برانگيخته بود. به همين لحاظ مجموعة اين علائم را «نشانه‌هاي نقص ايمني اکتسابي» يا ايدز نام نهادند، چون نمي‌توانستند آنرا به بيماري مشخصي نسبت دهند و هنوز اچ.آي.وي شناخته نشده بود. بنابراين ايدز مرحله‌اي است که اچ.آي.وي مدتها (چندماه تا چند سال) در بدن حضور داشته و موجب تخريب اکثر ياخته‌هاي دستگاه دفاعي بدن شده است و فرد مبتلاء مستعد بروز بيماريهاي عفوني، سرطانها و مشکلات ديگر مي‌گردد.

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و سوم آذر ۱۳۸۹ساعت 17:5  توسط علي-م  |